De Zonnebloem is een ongebonden organisatie die activiteiten en bezoeken aan huis organiseert voor mensen met een lichamelijke beperking. Normaal zijn dat bijvoorbeeld een boottocht, bustochten, vakanties, veel kleinschalige 1 op 1-uitjes en bezoeken. In Lelystad zijn er 3 afdelingen: oost, west en midden. Vanwege corona zijn de activiteiten dit jaar aangepast.

Naast subsidie van de gemeente Lelystad worden door vrijwilligers loten verkocht, nu op een aangepaste manier, soms ook online. Een lot kost € 2,-. Op de landelijke website van de Zonnebloem kunnen, met vermelding van de postcode, ook loten worden gekocht (www.zonnebloem.nl/loterij) Daar staat ook het prijzenpakket. De trekking is op 12 oktober.