Thema – Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn het cement van de Samenleving

Het doen van vrijwilligerswerk en het omzien naar je stadsgenoten is iets wat hoort bij de pioniersgeest die nog altijd voelbaar is in onze stad. Van oudsher waren de eerste bewoners op elkaar aangewezen voor hun sociale contacten en Lelystad heeft dan ook altijd een hoog percentage vrijwilligers gehad die met elkaar de handen uit de mouwen staken. Vrijwilligerswerk is niet alleen iets doen voor een ander maar zeker ook voor jezelf. Je doet nieuwe contacten op en je ontwikkelt andere vaardigheden. Het geeft uitdaging en veel voldoening. Vrijwilliger zijn voelt dan ook niet altijd als ‘werk’, je doet het gewoon. Bij een sportvereniging, in een verzorgingshuis, op een zorgboerderij, bij een kringloopwinkel, de schuldhulpverlening, etc. Er zijn ontzettend veel voorbeelden te noemen waar je inzet gewaardeerd wordt.

De Coronaperiode heeft ervoor gezorgd van er op veel plekken vrijwilligers zijn gestopt. Soms omdat de activiteit stopte en soms omdat een vrijwilliger liever niet in contact kwam met anderen. Nu de meeste activiteiten weer zijn opgestart is er behoefte aan nieuwe vrijwilligers. Want: vele handen maken licht werk. Ik doe dan ook graag een beroep op die pioniersgeest die nog altijd in onze stad hangt. Heb je een paar uurtjes over, denk dan eens wat je zou kunnen betekenen voor een ander, maar ook voor jezelf. Wil je hierover in gesprek, dan kun je je melden bij de vrijwilligerscentrale van Welzijn Lelystad.

Wethouder Jack Schoone

Welzijn voor Ouderen

Welzijn Lelystad richt zich met een heel divers aanbod op onze senioren in de stad maar we (mede)organiseren ook evenementen die door veel ouderen bezocht. Jaarlijks organiseren we samen met verschillende organisaties de Dag van de Ouderen, maar ook de feestelijke bijeenkomst tijdens de Dag van de Mantelzorg.

Veel senioren in Lelystad maken gebruik van onze vervoersservice De Opstap of van ons team vrijwilligers van ANWB AutoMaatje. Zelfstandig blijven wonen is de wens van veel ouderen maar zelfstandig wonen kan ook wel eens lastig zijn. Je kunt ons uitnodigen en een deskundige vrijwilliger komt op huisbezoek om daarover te praten.

Wat denk je van patiëntsupport? Dat is voor patiënten zich tijdens een bezoek aan een arts kunnen laten begeleiden. Of ben je wel eens in een buurtkamer geweest? Als je behoefte hebt aan contact en gezelligheid, ben je hier van harte welkom!

Alles daarover en nog veel meer is te lezen op www.welzijnlelystad.nl

vrijwilligersvacaturebank

De vrijwilligersvacaturebank, óók voor senioren!

Vrijwilligerswerk doen is goed voor je gezondheid. Je blijft langer fit en je ontmoet nieuwe mensen. Het is leuk om te doen, maar vooral ook heel dankbaar en zinvol. Met de Vrijwilligerscentrale van Welzijn Lelystad willen we dit ook stimuleren. Vrijwilligers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving.

Cees en Elsa adviseren ouderen en dat helpt!

Al 5 jaar zoeken Cees en zijn vrouw Elsa Rijksen ouderen thuis op om hen op weg te helpen bij het oplossen van allerlei problemen. Dan kan het gaan om eenzaamheid, ondersteuning bij financiële knelpunten of het ophangen van een schilderijtje.

Cees: ‘mensen zijn heel lang in beeld bij de overheid maar dat verandert boven de pensioengerechtigde leeftijd. Als je geen Wmo-indicatie hebt kom je bij problemen in een vacuüm. Dat vullen de 14 vrijwilligers op en daar zijn wij er twee van. We hebben onderling een rolverdeling: mijn vrouw zorgt voor de gezelligheid en sfeer en ik laat allemaal zien wat er mogelijk is om een probleem op te lossen. Ik heb daarvoor altijd een stapeltje folders bij me. We bezoeken als ouderenadviseurs per jaar honderden mensen. De namen en adressen krijgen we van Stichting Welzijn Lelystad. Alle zelfstandig wonende ouderen boven 75 jaar die niet in beeld zijn via de Wmo krijgen via stichting Welzijn een brief waarin ouderen de mogelijkheid wordt geboden bezoekers uit te nodigen. Een bezoek duurt zo’n 1,5 tot 3 uur en op verzoek komen we soms vaker langs.’

Iets nuttigs doen voor de maatschappij

Even voorstellen: mijn naam is Nick Duncan, 68 jaar oud, vader van drie zoons en opa van één kleinzoon en twee kleindochters. Mijn vrouw en ik hebben allebei vele jaren in het Lelystadse onderwijs gewerkt en genieten nu volop van het gepensioneerde leventje.

Het is nu tweeëneenhalf jaar geleden dat er een eind kwam aan mijn arbeidzame leven als leraar Engels en decaan van de Scholengemeenschap Lelystad. Tja, en wat doe je dan met zoveel vrije tijd? Ik had het gevoel dat ik graag nog iets nuttigs wilde doen voor de maatschappij. En bovendien wilde ik ook graag nog een beetje regelmaat en structuur in mijn leven houden. Ik had al vaak het taxibusje van De Opstap in Lelystad voorbij zien rijden en een baantje als vrijwillig chauffeur leek me wel wat. Op een dag heb ik de stoute schoenen aangetrokken en ben bij Welzijn Lelystad naar binnen gestapt. Een paar dagen later kon ik al met iemand een dagje mee op stap en niet veel later was ik een van de vaste chauffeurs geworden.

Elke vrijdag vervoer ik nu hele aardige mensen naar allerlei bestemmingen, zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis, het winkelcentrum, de voedselbank, de buurtkamer, het zwembad of gewoon naar vrienden of familie. Veel passagiers kunnen zelfstandig in- en uitstappen. Soms moet er echter een rolstoel mee in de bus, andere keren heeft iemand even een helpend armpje nodig. Feit is dat veel Lelystedelingen erg blij zijn met De Opstap. Voor mij als chauffeur is dit heel dankbaar werk. Het is leuk om gezellige gesprekjes in de bus te voeren en veel van de vaste passagiers heb ik inmiddels goed leren kennen. Het is belangrijk dat onze stadsgenoten mobiel blijven en daardoor kunnen deelnemen aan de maatschappij en het voelt fijn dat ik hier een steentje aan kan bijdragen. Tot nu toe geen seconde spijt gehad van mijn stap om vrijwilliger te worden. Ik hoop dan ook nog lang vele passagiers veilig te mogen vervoeren!

OSOL: meld je aan als vrijwilliger!

Als Overleg Senioren Organisaties Lelystad werken we graag mee aan deze themapagina. Een oude uitdrukking zegt dat vrijwilligers het cement van de maatschappij vormen. Het aantal senioren groeit al jaren en zal in onze mooie stad de komende jaren versneld toegroeien naar het landelijk gemiddelde.

Dat betekent twee dingen:

  1. Het aantal oudere senioren zal groeien waardoor de zorgbehoefte toeneemt
  2. Het aandeel mensen zonder betaalde baan groeit; senioren met levenservaring kunnen hun ervaring en tijd betekenisvol inzetten als vrijwilliger

Wat zou het mooi zijn als wij senioren de jongeren en middengroepen helpen het verenigingsleven draaiende te houden of eraan bij te dragen dat organisaties als de Groene Sluis, het IDO en de Voedselbank kunnen functioneren. Dat kan zowel in een bestuurlijke functie als in een uitvoerende rol. Wist u dat de opmaak van deze pagina ook door vrijwilligers gebeurt?

Meld je aan!

 

Deze pagina is mogelijk gemaakt door Groene Sluis Fonds