Thema – Klimaatmarkt

Op 29 oktober is het zover!
De eerste Klimaatmarkt van Lelystad.

Op 29 oktober is het zover! De eerste Klimaatmarkt van Lelystad, tevens als opening van de Klimaatweek. Tal van organisaties geven daar acte présence om de aandacht te vestigen op de klimaatcrisis en om op te roepen daar als stad (bewoners, gemeente, bedrijven, verenigingen en instellingen) samen iets aan te doen. De opgave is groot en daarom moet de ambitie dat ook zijn. Iedereen kan helpen, bijvoorbeeld door vrijwilliger te worden bij een van de aangesloten organisaties of door zelf acties of activiteiten te starten die het klimaat ten goede komen. Op deze themapagina stellen een aantal clubs die op de Klimaatmarkt staan zich aan u voor. De wethouder opent de markt om 11:00 uur. Hij zal tevens de nieuwe Klimaatburgemeester inhuldigen maar ook het Groene Klimaatmanifest van de stad in ontvangst nemen.

De markt begint om 11:30 uur en duurt tot 14:30 uur op het basketbalveld van basisschool de Kring in de Schouw 12-03.

Met medewerking van o.a.:

Landschapsbeheer Flevoland

Landschapsbeheer Flevoland maakt zich sterk voor meer ruimte voor de natuur, een mooier landschap en een natuurinclusieve samenleving. Met onze kennis en ervaring en de hulp van vele honderden vrijwilligers leveren we een belangrijke bijdrage aan de zorg voor het Flevolandse landschap. Wij bezitten geen eigen natuurterreinen zoals het Flevolandschap, Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. Om onze doelstelling te bereiken werken we samen met anderen: agrariërs, particulieren, bedrijven, verenigingen, stichtingen, overheden, én met de genoemde natuurbeheerorganisaties. Bij de uitvoering in het veld worden we gesteund door vele vrijwilligers. Ieders inzet is welkom en vele handen maken licht werk. Zo betrekken we zoveel mogelijk Flevolanders actief bij natuur- en landschapsbeheer in hun eigen omgeving.

NBV is de Nederlandse bijenhouders vereniging

Vele imkers zijn van nature geïnteresseerd in de natuur. Van honingbijen houden worden we nog bewuster van de bloemen, struiken en bomen die honingbijen voeden, dus ook van andere insecten. De moderne imker houdt ook vaak honingbijen uit interesse en niet alleen voor de honing. We kijken naar de omgeving en zorgen ervoor dat er genoeg te eten is voor honingbijen en andere insecten. Zo heeft de bijentuin in Lelystad steeds meer planten die het hele bijenseizoen de bijen en insecten kunnen voeden. Dit jaar zijn er mooie bloemperken aangelegd met leuke informatieborden over bloemen die ook het hele jaar door bloeien en volop door hommels worden bezocht. Laatst is hier de hele mooie kolibrievlinder gespot!
Als vereniging worden we vaak gevraagd iets te vertellen over de honingbijen op scholen want er is veel te leren. Een imker raakt nooit uitgeleerd. Honingbijen zijn zeer belangrijke en effectieve bestuivers waardoor zaden, vruchten en onze groenten zich goed kunnen ontwikkelen.
NBV geeft ook een hele leuke biodiversiteitcursus voor NBV leden. Na het voltooien van de cursus wordt je Ambassadeur biodiversiteit NBV met als doel je kennis te delen en meer drachtplanten te planten: bomen, struiken en bloemen voor alle bestuivers. In de toekomst willen we meer doen, samen met alle verenigingen en contacten die zich voor een groene omgeving en beter klimaat inzetten. Voor mensen een nog mooiere omgeving om van te genieten.

Interesse voor de honingbij? Eens per jaar houden we een Opendag op de bijentuin Lelystad en Dronten. Volgend jaar wordt er weer een basiscursus imkeren aangeboden.

IVN natuur educatie

IVN Lelystad en IVN Flevoland betrekken en verbinden mensen met de natuur dichtbij huis. IVN Flevoland provinciaal en IVN Lelystad op lokaal niveau. We laten jong en oud zich verwonderen over de natuur en hen beleven hoe leuk, gezond én belangrijk natuur is. Dat doen we door het organiseren van natuuractiviteiten, educatie, cursussen, projecten en campagnes. Zelf leren en doen staan altijd centraal. In de huidige samenleving zijn wij ver van de natuur af komen te staan. Nog nooit groeiden zoveel mensen op in een drukke, stedelijke omgeving. IVN droomt van groene tuinen, buurten, wijken en steden. Deze groene omgeving draagt bij aan de biodiversiteit, de gezondheid en welzijn van mensen en maakt de stad beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Bultpark

Het Bultpark, volgens de ANWB Toppark van Flevoland, is een natuurrijke ‘oase’ midden tussen vijf woonwijken. Dankzij de afwisseling is het aantrekkelijk voor mensen, planten en dieren. In het park liggen verschillende bijzondere projecten waaronder het boomspiegel- en het kleine bomenproject. Boomspiegels kun je beplanten. Daardoor worden ze mooier om te zien en zijn ze aantrekkelijk voor insecten.
Kleine bomen passen in kleine (en grote!) tuinen. Ze zorgen voor een beter klimaat en niet alleen in je eigen tuin. We hebben info over boomspiegels en kleine bomen voor je op de Klimaatmarkt.

Platform Circulair Lelystad

Het platform Circulair Lelystad heeft als doelstelling:

 • Lokale circulaire producten bekender en zichtbaarder
  maken: als platform willen wij graag ons publiek
  informeren over circulaire producten in Lelystad. 
 • het opbouwen en onderhouden van een netwerk om
  circulaire en (nog) niet circulair werkende bedrijven en
  overheden te koppelen.
 • ontplooien van initiatieven om de circulaire economie
  in Lelystad te bevorderen

Wil je geïnformeerd blijven, heb je tips/ideeën of wil je aanhaken? Volg ons dan op social media of laat een berichtje achter zodat we contact met je op kunnen nemen.

De Ruiltuin

De Ruiltuin is een tuin waar tuinplanten, die over zijn bij het herinrichten van je tuin, kunnen worden geruild of gewoon gebracht die anders misschien bij het GFT terecht komen. Dat is zonde want er zijn ook tuinliefhebbers die ze juist zouden willen hebben. In de Ruiltuin worden ze verzorgd. We geven ze weer mee met mensen die ze graag willen hebben. Ook minder grote heesters kunnen worden geruild. Zijn de planten niet in de zomermaanden te ruilen, bijvoorbeeld vanwege de droogte, dan kunnen deze gereserveerd worden. Veel mensen hebben de weg naar de Ruiltuin weten te vinden en zijn blij met de ruil.

De Ruiltuin is te vinden de achter school de Kring en naast de dierenweide. De openingstijden zijn aangegeven op het bord bij de ingang. Lukt het niet op die tijden te komen, dan kun je een afspraak maken via het telefoonnummer op het bord. De Ruiltuin wordt gerund door vrijwilligers die hier met veel plezier werken. De Ruiltuin wordt dit winterseizoen heringericht. Er komt een sociale ontmoetingsplek voor ouderen en een leertuin voor jongeren. Het sociale aspect wordt als waardevol ervaren. Breng eens een bezoekje ,ook als je niets wilt of kunt ruilen. Iedereen is welkom en we zijn present op Klimaatmarkt.

Wijngaard El Placer

Wijngaard El Placer gebruikt geen bestrijdingsmiddelen en ook geen kopersulfaat. Daarom noemen we onszelf Bio+! Het resultaat van onze werkwijze is pure kwaliteitswijn die uitstekend smaakt. We stoten geen broeikasgas uit. Wij tonen aan dat schone wijnbouw mogelijk is en samen met de Wilde Wijngaard delen we onze kennis met collega’s, moestuiniers en particulieren. Beide wijngaarden werken circulair. Afval bestaat bij ons niet. Alleen het vocht uit de druiven halen we weg en dat wordt die heerlijke wijn. Bij El Placer en bij de Wilde Wijngaard kun je terecht voor gezond vrijwilligerswerk in een prettige omgeving. En voor leuke educatieve rondleidingen en workshops. Wijnwinkel is open van zaterdag 10.00 – 14.00u en op afspraak. Groene Velden 140, Lelystad.

Lelystad Schoon

Stichting Lelystad Schoon is in 2021 ontstaan vanuit een burgerinitiatief. Vier enthousiaste inwoners uit Lelystad hebben de stichting opgericht en hebben tot doel om zwerfafval te bestrijden, sociale binding en bewustwording over zwerfafval te bewerkstelligen in Lelystad. Om dit te bereiken werken wij samen met overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en scholen.

Jaarlijks organiseren we vier grote opruimacties en aantal kleinere acties om uitvoering te geven aan deze doelstellingen. Bij de stichting zijn inmiddels honderden vrijwilligers aangesloten. Iedereen is welkom! Wil je als ondernemer of als inwoner aansluiten bij stichting Lelystad Schoon? Laat dan even een berichtje achter op hun website: www.stichtinglelystadschoon.nl

 

De Groene Sluis

Kringloopwinkel De Groene Sluis zal op de Klimaatmarkt warme truien verkopen. Zo wordt iedereen gestimuleerd om de kachel thuis een graadje lager te zetten. Dubbel goed voor de portemonnee en dubbel goed voor het milieu: minder gasverbruik in het algemeen en alles wat niet nieuw hoeft geproduceerd te worden scheelt in de CO2 uitstoot.

Kom de 29e gezellig langs bij de kraam van De Groene Sluis, want er valt een klimaatpakket te winnen. Samen zorgen we voor een duurzaam Lelystad.

Verder werken mee:
Gemeente Lelystad, Partij voor de dieren, Groenlinks, Natuur en Milieu Federatie Flevoland, Repaircafé en de KNNV.