Thema – Jongeren en Innovatie

Het Makerspace Technasium
=
Leren onderzoeken, ontwerpen en maken!

Het voortgezet onderwijs in Lelystad gaat met de komst van Porteum een flinke stap vooruit zetten, al was het maar door de schaal van de nieuwe campus. Een belangrijk onderdeel van deze ambitie is de opzet van het Makerspace Technasium-Porteum. Deze Makerspace staat voor een fysieke ontmoetingsplek waar het draait om het aanleren en toepassen van digitale vaardigheden en technieken; deze Makerspace draait om een goed geoutilleerde werkplaats waar leerlingen, studenten en andere makers elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen uitwisselen, van elkaar kunnen leren en ook buiten reguliere lestijden cursussen kunnen volgen.

Het Makerspace Technasium-Porteum wil dus niet alleen ruimte bieden aan leerlingen van Porteum, maar ook aan leerlingen en docenten uit het Basisonderwijs, het MBO, aan oud leerlingen, studenten HBO en WO. Het wil ruimte bieden aan jonge ondernemers en andere belangstellenden uit stad en regio, om zo cross-over learning en co-creatie te bevorderen.

In samenwerking met het VMBO College Porteum wordt het digitale platform https://linklelystad.nl/ opgezet, en kan iedereen aan de hand van tutorials toegang krijgen tot digitale vaardigheden https://linklelystad.nl/tutorials/. Wil je je eigen ontwerp vervolgens ook maken dan maak je een afspraak!

Makerspace Technasium-Porteum opent in september haar deuren op de Porteum Campus.

De warmtemolen

duurzaam, simpel en hoogwaardige techniek

Het idee van de warmtemolen is ontwikkeld in de jaren 70 door de Deen JØrgen Krochgaard Jensen, inmiddels 84 jaar. Melle, Joël en Luuk, VWO-leerlingen in hun examenjaar, blazen dit concept nieuw leven in.

Waar gaat het om? De warmtemolen is een ronde trommel gevuld met vloeistof waarin een impeller ronddraait. Die impeller kan worden aangedreven door bijvoorbeeld wind of waterkracht. De draaiende impeller genereert door turbulentie warmte. Die opgewekte warmte kan vervolgens voor velerlei doelen worden gebruikt zoals onder andere het verwarmen van huizen of gebouwen. Althans dat is de bedoeling. Het onderzoek dat de jongens doen is complex, er zijn tal van variabelen: de vloeistof, de vorm en grootte van het vat, de optimale turbulentie en vorm van impeller. De verwachtingen zijn hooggespannen en het is daarom niet verbazingwekkend dat een groot bedrijf als het Duitse Enercon, bouwer van onder andere de enorme windmolens op de dijk naar Urk, het project ondersteunt en nauwlettend volgt.

Het team doet niet alleen literatuuronderzoek, maar gaat ook te rade in het hoger onderwijs en bij bedrijven. Daarnaast maken de jongen zelf met behulp van 3D-printers prototypes van diverse rotor en trommel-modellen. Eind van het schooljaar moet de warmtemolen klaar zijn. Als het project een succes wordt zal een nieuwe generatie leerlingen de warmtemolen ongetwijfeld nog verder optimaliseren, mits het bedrijfsleven er tenminste niet mee aan de haal gaat! Maar ook dan heeft het Technasium-concept haar waarde maar weer eens bewezen. De jongens gaan verder studeren en het mag geen verbazing wekken dat de richting die ze kiezen zal liggen in de sfeer van techniek en innovatie. 

Boten bouwen

een schoolvak apart!

Begin 2019 besloot een aantal vriendinnen op het SGL een boot te gaan bouwen. In een stad aan het water en veel jachthavens ligt dat misschien voor de hand maar dan moet je het nog wel realiseren. Eden, Imre, Lorena, Emma en Floor hebben eerst een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, gebaseerd op de bouw van een St Ayles Skiffs, een ontwerp van Schotse origine. Dat type schip is beschikbaar in de vorm van een bouwpakket. Op basis van dat onderzoek gaven de schoolleiders toestemming waarmee er geld voor de bouw van twee boten kwam. Het Project BOL (Boot Onderwijs Lelystad) was geboren. De vijf initiatiefnemers besloten zelf het opdrachtgeverschap op zich te nemen en teams te formeren dit de boten ook echt zouden gaan bouwen. Complicerende factor was dat de leerlingen in hun laatste jaar waren en dat een project van de lange adem dan moet worden geborgd door ervoor te zorgen dat het project ook na het schoolexamen zou worden gecontinueerd. Met dat doel wordt er een Stuurteam opgericht die het contact onderhoudt met teamleiders en docenten. Het opdrachtgeverschap gaat overigens dit jaar over naar Porteum.

De opdrachtgevers van BOL hadden drie doelen: jongeren in contact brengen met watersport, onderwijs op een praktische manier koppelen aan varen en zo leren om echt iets te maken, de verbinding leggen tussen schoollagen (van VMBO tot VO) of het project zelfs schooloverstijgend maken. 

Veertien leerlingen van de derde klassen HAVO/VWO vormen twee bouwteams, elk met een eigen begeleider. Elk bouwteam beschikt over een bouwpakket in de vorm van een mal voor het maken van de romp. Een VWO-groep houdt zich bezig met het ontwerp van de trailer om de boten ook naar het water te kunnen transporteren. Het VMBO zorgt voor de daadwerkelijke bouw hiervan. De kennis voor de bouw van de boten komt bijvoorbeeld van een school in Den Helder. Een deskundige uit Groningen gaat drie leerlingen de kunst van het ontwerpen van het zeil en de tuigage bijbrengen. Ook de roeiriemen zijn van eigen ontwerp. In het schooljaar 2021-2022 sluit ook de houtafdeling van de Arcus aan.

Het ligt in de bedoeling dat met de boten wedstrijden worden georganiseerd tussen scholen in heel Nederland. Als elk van de zes gebouwen van het Porteum straks zijn eigen boot heeft staat Lelystad nautisch dus stevig op de kaart. Niet in de laatste plaats door het enthousiasme, het doorzettingsvermogen en de samenwerking van de leerlingen en docenten van het SGL. En wie zegt dat dames zich niet bezig houden met techniek moet voortaan zwijgen!

Om de voortgang van de bouw en andere ontwikkelingen te communiceren is een maandelijkse (tweetalige) nieuwsbrief in het leven geroepen. Wie deze wil ontvangen kan een mail sturen aan: bootonderwijslelystad@gmail.com.

Creative Change Agents

je richten op je passie en creativiteit

Terwijl heel Nederland in lockdown is werkt een groepje jongeren vanuit Jongeren Maken de Stad met de nodige levenservaring door aan prachtige eindproducten. Deze jongeren focussen zich in dit project niet op de problemen waar ze mee te maken hebben, maar richten zich op hun passies en creativiteit. Zo streeft een jongere die eerder nog niks met haar talenten deed naar een eigen foto-expositie.

Daarin krijgt ze begeleiding van een andere jongeren uit de groep en een fotografe uit het land, waar zij door geïnspireerd raakt. Andere jongeren werken aan een videoclip, een eigen nummer, een kunstwerk, een serie verhalen en gedichten, een dansvoorstelling, een magazine, een graffitistudio en nog veel meer. Allemaal krijgen ze begeleiding van elkaar en met workshops van artiesten waar ze tegenop kijken. Met elkaar vormen ze een beweging van Creative Change Agents. Ze zijn met elkaar verantwoordelijk voor een creatieve verandering bij zichzelf, bij de andere jongeren en met elkaar streven ze naar een creatieve verandering in de stad!

URBN Village is de plek waar ze elkaar treffen, waar ze op de creative change wall hun ontwikkeling bijhouden en waar ze, naast dit creatieve proces, ook URBN talks hebben. Daarin is alles bespreekbaar. Deze talks zorgen ervoor dat de jongeren ook rond de problemen die ze in hun leven ervaren steun en hulp bij elkaar vinden.

Nieuwsgierig geraakt? Kom dan direct na de lockdown eens een kijkje nemen bij URBN Village en volg de ontwikkelingen op de muur. Over een tijdje zullen de jongeren zich via een bijeenkomst ook presenteren met hun eindproducten. Hou ze vooral in de gaten! Wil je meer weten over het project of ken/ben je een jongere die in aanmerking komt om mee te doen? Bel dan Jacob Stolk: 06 21642106.

Of ga naar : urbnvillage.nl/

Deze pagina is mogelijk gemaakt door Groene Sluis Fonds