Wie wil er op komen voor de belangen van ouderen in Lelystad

Stichting OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) is sinds 1987 het samenwerkingsverband voor alle senioren en ouderen in Lelystad. Het OSOL zet zich actief in voor hun belangen, georganiseerd dan wel individueel. Het voert overleg met het gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties over zaken – in de ruimste zin van het woord – die van invloed zijn op het welzijn en welbevinden van ouderen en hun leefomgeving.

Het bestuur wordt op dit moment gevormd door leden van de ouderenbonden KBO, ANBO-PCOB en van het SOMNL. Acht keer per jaar is er een bestuursvergadering en vier keer wordt overlegd met de wethouder en/of beleidsambtenaar, altijd overdag. De verdeling van taken wordt in het bestuur besproken en vastgesteld.
Wegens het vertrek van twee mensen zijn wij op zoek naar bestuursleden. Wilt u zich inzetten voor de belangen van ouderen?
Maak dit dan kenbaar aan het bestuur via:
secretarisosol@gmail.com of via
postbus 2154, 8203 AD LELYSTAD.
Meer informatie op osol-lelystad.nl.

 

Getijde

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *