Webinar Circulair Lelystad, een gesprek met inspirerende voorlopers

De Stadmakerij, Wijngaard El Placer en Van der Wal Projectmanagement organiseerden op 4 februari jl. een webinar over ontwikkelingen met betrekking tot de circulaire economie (CE). De opening was voor wethouder Jack Schoone die zich tevreden betoonde over dit gezamenlijke initiatief van samenleving en bedrijfsleven. De gemeente stimuleert CE ook. Met ruim 40 aanwezigen werden online de vele aspecten van de circulaire economie besproken.

Flevolands gedeputeerde Cora Smelik presenteert drie hoofdlijnen van provinciaal beleid: groene stromen, materialen en grondstoffen en de eigen voorbeeldrol (bv. inkoop). Met de oprichting van het Platform Circulair Flevoland wil de provincie vernieuwing en netwerken op gang brengen. Zij wijst verder op de spanning tussen innovatie en regelgeving.

Voorbeelden: Johan van Peperzeel’s bedrijf haalt lithium uit batterijen. Dat lithium wordt gezien als afval en beperkt daardoor de mogelijkheden van export. Chico van Hemert van Retourmatras vertelde over de samenwerken met gemeenten, rijkswaterstaat en collega-bedrijven om oude matrassen te verwerken in bijvoorbeeld valdempende matten, geluidsschermen. Retourmatras is zelfs bezig om van het schuim, na bewerking, weer nieuwe matrassen te maken. Wouter Hassing van Mycophilia maakt van restproducten van bedrijven, zoals koffiedrab en houtresten, eetbare paddenstoelen die zij leveren aan de betere horecagelegenheden. Maurijn Odé komt met zijn practoraat Circulaire Regionale Economie bij het ROC Flevoland. Hij is voortdurend op zoek naar samenwerking tussen onderwijs/onderzoek en bedrijven. Johan Rippen van wijngaard “El Placer” zet maximaal in op circulariteit. Dat leidt al jaren tot hele mooie wijnen. Veel aanwezigen zien grote mogelijkheden voor CE in bijvoorbeeld houtbouw en de recycling van textiel.

Maar iedereen is ongeduldig. Het wordt nu echt tijd meters te maken, ook in Lelystad. Wat komt er zoal verder ter tafel? Bijvoorbeeld dat circulaire koplopers en rolmodellen van groot belang zijn om ervoor te zorgen dat CE ook echt mainstream wordt! Samenwerking, in netwerken van bedrijven, overheid en onderwijs, zodat men elkaars expertise en producten leert kennen. Wet- en regelgeving zou circulair ondernemen moeten bevorderen en niet bemoeilijken. De relatie van CE met onderwijs is van groot belang. Kleine circulaire ambachtslieden zijn nog onvoldoende zichtbaar in Lelystad. Goede raad van het ‘Boegbeeld’ van de CE John Nederstigt: je eigen kracht benutten, zakelijk denken, relevante partners opzoeken, oog houden voor vernieuwing en vooral: niet opgeven!

Een geslaagd webinar dat smaakt naar een praktisch vervolg!

 

Lees hier het hele verslag

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *