Uitkomsten enquête ziekenhuis Opvang ouderen en chronisch zieken

Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad heeft een aantal vragen over het onderwerp ziekenhuis voorgelegd aan inwoners van Lelystad. Hierbij is gebruik gemaakt van het FlevoPanel van marktonderzoek- en adviesbureau KiekendiefPerspectief. Een representatieve groep van 427 Lelystedelingen heeft de vragen ingevuld, dit is een wetenschappelijk verantwoord aantal. Hiermee kunnen uitspraken worden gedaan over de Lelystadse bevolking.
In de publiekssamenvatting zijn de algemene uitkomsten opgenomen, in dit document gaan we in op de verschillen tussen mensen jonger dan 55 jaar (< 55) en mensen van 55 jaar en ouder (≥55). Het betreft de vragen over opvang ouderen en chronisch zieken.

Download rapport

Verdieping 55+ Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad breed

Download rapport

Publiekssamenvatting Uitkomsten enquête ziekenhuis

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *