OSOL – zoekt bestuurleden

Stichting OSOL (Overleg Senioren Organisaties Lelystad) is sinds 1987 het samenwerkingsverband voor alle senioren en ouderen in Lelystad. Het OSOL zet zich actief in voor de belangen van senioren/ouderen, georganiseerd dan wel individueel. Het voert overleg met het gemeentebestuur en maatschappelijke organisaties over zaken – in de ruimste zin van het woord – die van invloed zijn op het welzijn en welbevinden van senioren/ouderen en hun leefomgeving. Het bestuur wordt op dit moment gevormd door vertegenwoordigers van de ouderenbonden PCOB, KBO, een ANBO-lid en een lid van het SOMNL.

Er wordt achtmaal per jaar een bestuursvergadering gehouden en viermaal een overleg met de wethouder en/of gemeentelijke beleidsambtenaar. Alle vergaderingen zijn in een jaarkalender opgenomen en altijd overdag. De verdeling van taken wordt in het bestuur besproken en vastgesteld. Wegens het (toekomstig) vertrek van twee bestuursleden zijn wij op zoek naar bestuursleden. Wilt u zich inzetten voor de belangen van ouderen en wilt u meer weten? Maak dit dan kenbaar aan het bestuur.
U kunt ons mailen. Schriftelijk reageren kan natuurlijk ook. Onze contactgegevens vindt u hieronder. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

E: secretarisosol@gmail.com of Postbus 2154, 8203 AD LELYSTAD.

Info op: www.osol-lelystad.nl.

PS: u hoeft niet oud te zijn om te reageren!

OSOL

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *