OSOL wil actief betrokken zijn bij opstellen Woonvisie 2021-2030

Politiek Lelystad buigt zich deze weken over de Startnotitie Woonvisie 2021 -2030 en de Woonagenda 2021- 2025. De huidige woonvisie loopt dit jaar af. De Startnota Woonvisie stelt vast dat er veel verandert op de woningmarkt. Evaluatie en actualisatie zijn nodig. De woonvisie is voor de gemeente het richtinggevend kader voor beleid op gebied van huisvesting van haar inwoners. OSOL, al ruim 30 jaar het bestuurlijk vertegenwoordigend orgaan van senioren organisaties in Lelystad, heeft passende huisvesting voor senioren en ouderen als 1 van de speerpunten van beleid.

In Lelystad hebben gaat het hierbij met 15.000 inwoners ouder dan 60 jaar (25% van de bevolking). OSOL heeft inmiddels aan de het college en de raad van Lelystad laten weten graag direct proactief betrokken te zijn bij het opstellen van deze woonvisie. Bij eerdere woonvisies werd OSOL om reacties gevraagd of gaf het zelf via inspraak in de raadsvergaderingen haar visie. OSOL kiest nu nadrukkelijk voor de variant om direct betrokken te gaan zijn bij het opstellen door het college en de raad te vragen als een van de ‘externe partijen’ bij het proces betrokken te worden.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *