OSOL – Vooruitzien naar betere tijden….

Als we dit schrijven – 15 april – heeft premier Rutte ons zojuist weer de actualiteit mbt corona gemeld. Voorzichtig positief over hoe corona zich ontwikkelt. We zitten er allemaal met smart op te wachten. Ook in onze Lelystadse omgeving heeft deze onzichtbare vijand sporen getrokken. In familie- of kennissen kring werden mensen van het een op andere moment door het virus gegrepen. Soms met een fatale afloop. Als bestuur van het OSOL wensen we iedereen vooral veel sterkte toe om deze ingrijpende gebeurtenissen te boven te komen. Net als in de vorige edities van deze Stadmakers / Senioren pagina blijven we attenderen op de vele acties, initiatieven en hulplijnen. ‘Senioren en ouderen denk aan jezelf’. We blijven het herhalen. En neem vooral ook contact op met deze vormen van maatschappelijke hulpverlening die ook in Lelystad met veel inzet van vrijwilligers zijn opgezet. Nuttige informatie hierover vindt u op deze pagina , verderop in deze Flevopost , en via Osol-lelystad.nl.

Als we dit schrijven – 15 april – heeft premier Rutte ons zojuist weer de actualiteit mbt corona gemeld. Voorzichtig positief over hoe corona zich ontwikkelt. We zitten er allemaal met smart op te wachten. Ook in onze Lelystadse omgeving heeft deze onzichtbare vijand sporen getrokken. In familie- of kennissen kring werden mensen van het een op andere moment door het virus gegrepen. Soms met een fatale afloop. Als bestuur van het OSOL wensen we iedereen vooral veel sterkte toe om deze ingrijpende gebeurtenissen te boven te komen. Net als in de vorige edities van deze Stadmakers / Senioren pagina blijven we attenderen op de vele acties, initiatieven en hulplijnen. ‘Senioren en ouderen denk aan jezelf’. We blijven het herhalen. En neem vooral ook contact op met deze vormen van maatschappelijke hulpverlening die ook in Lelystad met veel inzet van vrijwilligers zijn opgezet. Nuttige informatie hierover vindt u op deze pagina , verderop in deze Flevopost , en via Osol-lelystad.nl.

Als OSOL bestuur hebben we ook pas op de plaats moeten maken. Initiatieven gepland in dit voorjaar zijn uitgesteld. Zo is met medeorganisator Rabo- Flevoland afgesproken de ‘workshop internetbankieren’ uit te stellen tot ergens deze herfst. Onze bestuurlijke betrokkenheid en inbreng bij de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad gaat onverkort door. Als ooit de onmisbaarheid van goede (ziekenhuis)zorg in de nabijheid duidelijk is geworden, dan is dat zeker de laatste maanden. Ook vervullen we onze rol, als vertegenwoordiger namens de ouderen in Lelystad, in de Cliëntenraad Sociaal Domein als adviseur van het stadsbestuur.

Ook dit nieuwe initiatief ‘Seniorenpagina’ hadden wij in januari anders in de gedachten. De senioren en ouderen van Lelystad via een uitgebreide agenda attenderen op de vele activiteiten die onze stad rijk is was, en is nog steeds, doelstelling nr. 1. Wij zien met u uit naar betere tijden, waarin we als maatschappelijke organisaties naast inspanning ook ontspanning kunnen bieden. Het OSOL bestuur put hoop uit de voorzichtig positieve signalen van deze week. Blijf gezond, houdt de moed erin en blijft u ons vooral ook volgen via de informatie op deze veertiendaagse pagina. Tot slot wijzen wij in het bijzonder op de Stadmakers / Senioren editie van begin mei, waarin de Stichting Senioren Zomerdaagse zal laten weten of er al dan niet een programma kan worden gerealiseerd in de vakantie maanden juli en augustus!

Hartelijke groet: Bestuur OSOL

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *