Vooraankondiging: Woonwensen-enquête

De woonwensen van Lelystedelingen zijn een belangrijk onderdeel van ons dagelijks werk en hebben daarom actief aandacht nodig. Het OSOL ( Overleg Senioren Organisaties Lelystad) , Woningcorporatie CENTRADA en Stichting Seniorenbouw Flevoland hebben daarom de handen ineen geslagen.

Net als onze stad zelf hebben veel inwoners de seniorenleeftijd bereikt. Genoemde organisaties leggen momenteel de laatste hand aan de opzet en introductie van een Woonwensen-enquête onder senioren om de woonwensen voor deze grote groep inwoners in kaart te brengen. Deze informatie wordt ingezet bij de discussie over de inrichting van woongebieden en de (ver)bouw van woningen. We hopen dat veel senioren de enquête binnenkort invullen.

Onder het motto ‘Een levenlang thuis in Lelystad’ volgt binnenkort nadere informatie, onder andere via een speciale pagina van Stadmakers–Senioren. Blijf ons volgen maar informeer ons vooral over uw wensen en suggesties op dit gebied.
Zie ook: www.programmalangerthuis.nl

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *