Lelystadmakers pagina is vernieuwd

De pagina ‘Lelystadmakers’ in de Flevopost bestaat sinds 17 november 2017. Het begon als initiatief vanuit de Stadmakerij met louter vrijwilligers. Begin 2020 heeft Het OSOL zich verbonden aan de pagina. De naamsverandering is reden om de voorzitter van Het OSOL, Wim Hijmissen, hierover aan het woord te laten.

Waarom werkt Het OSOL mee aan de pagina?
‘Voor ons is het belangrijk dat, in een tijd waarin steeds meer sprake is van digitalisering, mensen ook in gedrukte vorm worden geïnformeerd. We hebben ontdekt dat een behoorlijke groep van onze inwoners, vooral senioren maar zeker niet alleen senioren, niet digitaal vaardig is. Deze mensen willen we graag betrekken en kennis laten nemen van activiteiten die voor hen bedoeld zijn. Voorkomen moet worden dat mensen door gebrek aan informatie in eenzaamheid oud worden. Samenvattend: voor ons is de pagina vooral bedoeld als een tegenwicht voor de digitalisering en daarom willen we op de pagina een duidelijke agenda hebben: ‘kijk mensen, dit wordt georganiseerd en daar je zou je naar toe kunnen.’

Wordt de pagina door deze doelgroepen gelezen?
‘Ik moet vaststellen dat mensen me erop aanspreken en ook constateren dat die pagina een paar keer niet is uitgebracht. Mensen lezen het, absoluut. We zouden er naar toe moeten dat ze er naar uitkijken en dat ze deze pagina als eerste lezen. Dus moeten we ervoor zorgen dat de pagina er aantrekkelijk uitziet.’
Dat doen we al door themapagina’s te maken. Hoe komen die tot stand?
‘Dat bepaalt de redactie. Ik ben voorzitter van Het OSOL en zit op afstand van de paginaredactie. Die bestaat uit drie personen: Juanita Molner (OSOL), Bas Teune (Stadmakerij) en Jaap Knip (algemeen). Die bepalen zelf wat ze willen en zorgen voor de invuling. De thema’s moeten natuurlijk passen bij onze doelstelling. Overigens is het goed te benadrukken dat het vrijwilligers zijn die de pagina maken, bezielde mensen die er echt tijd voor over hebben om te zorgen dat de medebewoners van deze stad op de hoogte gehouden worden van activiteiten die er zijn.’

Waarom is onlangs de naam van de pagina veranderd in Lelystadmakers?
‘Het bouwen van de stad is een fysieke aangelegenheid. Maar een stad wordt pas een plek waar je wilt wonen als er ook veel ‘sociaal’ is. We bouwen onder andere met deze pagina mee aan de leefbaarheid van de stad dat willen we met deze naam benadrukken’.

Hoe wordt de pagina gefinancierd?
‘We zijn afhankelijk van onze sponsoren. We zijn heel dankbaar dat we van de gemeente subsidie hebben gekregen. Dat loopt wel op zijn eind. Daarnaast hebben we ook Centrada en stichting Welzijn als sponsoren. Graag zouden we meer maatschappelijke organisaties bereid vinden om ons te steunen. Verenigingen die daartoe in staat zijn betalen een geringe bijdrage voor het plaatsen van een stukje. Organisaties met een eigen marketingbudget betalen 100 euro voor een artikel. Verenigingen die als belangrijk worden gezien en die geen geld hebben kunnen, in overleg, gratis een artikel plaatsen.’

Hoe krijg je als vereniging zo’n artikel op de pagina?
‘Die kunnen zich melden bij de redactie via redactiestadmakers@gmail.com

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *