OSOL – Kan ik misschien ook belasting terugkrijgen?

Veel mensen krijgen jaarlijks een brief van de belastingdienst waarin staat dat zij aangifte inkomstenbelasting moeten doen voor 1 mei van dat jaar. Maar er zijn mensen die geen brief krijgen van de belastingdienst. Voor ouderen die AOW en één of meerdere (kleine) pensioenen ontvangen zijn er bij de ouderenbonden vrijwilligers die helpen om het belastingformulier in te vullen. U heeft 5 jaar de tijd om een belastingformulier in te dienen. Dit kan via de site van de belastingdienst (online) of met een aangifteformulier.

Waarom zou u geld terug kunnen krijgen?
Allereerst omdat de heffingskortingen niet altijd volledig worden toegepast. Omdat er meerdere uitkerende instanties zijn (SVB voor de AOW en pensioenfondsen). Heffingskortingen zijn kortingen op de belasting die u moet betalen. Zoals bijvoorbeeld de algemene heffingskorting en de (alleenstaande) ouderenkorting. Daarnaast is er, vooral bij ouderen, vaak sprake van (veel) ziektekosten. Of direct daaraan gerelateerde kosten, zoals bijvoorbeeld reiskosten naar een arts, ziekenhuis of fysio. Sommige kosten wordt niet vergoed uit de basis ziektekostenverzekering of aanvullende verzekeringen en die zijn soms, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar voor de belasting.

Heeft een belastingteruggave invloed op mijn toeslagen?
Als u geld terugkrijgt van de belastingdienst dan wordt dit niet beschouwd als ‘inkomsten’. Is de belastingteruggave het gevolg van aftrekposten dan verminderen deze uw belastbaar inkomen dat wordt gebruikt voor de berekening van uw toeslagen. Dit betekent dat een verlaging van dit inkomen kan resulteren in een verhoging van uw toeslag(en). Ook als deze al definitief zijn vastgesteld. Dit wordt automatisch herberekend.

Kan het ook zijn dat ik moet betalen?
Dat is in een aantal situaties ook mogelijk. Het verdient dus aanbeveling om dit eerst te laten berekenen, voordat u een formulier laat indienen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de (plaatselijke) ouderenbonden ANBO, KBO of PCOB. Ook het MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland) kan u van dienst zijn.

Getijde

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *