Meepraten of inspreken bij de Gemeenteraad

Door de maatregelen rondom het Corona-virus, vergadert de gemeenteraad al enige tijd digitaal of in een gecombineerde vorm met (deels) fysieke aanwezigheid in de raadzaal. Inspreken en meepraten gaat in deze tijd net even anders. De griffie van de gemeenteraad helpt inwoners graag op weg.

Vergaderproces
De gemeenteraad kent de zogenaamde BOB-vergadervorm. BOB staat voor Beeld- Oordeels- en Besluitvormende vergadering. Eerst beginnen we met Beeldvorming. Daarin kan iedereen (burgers, betrokken partijen, instanties) meepraten met de raadsleden over een voorliggend besluit. De raad vormt zich dan een Beeld van het onderwerp. In de tweede sessie, de Oordeelsvormende sessie, bespreken de raadsleden wat ze gaan doen met de inbreng. Ze vormen zich dan een Oordeel. Dit het moment dat de raadsleden wijzigingen of aanvullingen voorstellen op het voorliggende raadsbesluit. Daarna is het klaar voor de laatste B: de Besluitvormende vergadering, beter bekend als de raadsvergadering, waar gestemd wordt onder voorzitterschap van de burgemeester.
Normaal (zonder Corona) kunnen inwoners of andere betrokkenen fysiek naar het stadhuis komen om mee te praten en/of in te spreken. Op welke manier en wanneer we dat nu regelen, met in acht name van de maatregelen rondom Corona, wordt duidelijk in de afbeelding.

Hulp nodig?
Heeft u hulp nodig of vragen? Neem dan contact op met onze raadsadviseur Bianca Noordman, T 06-81932595. Zij helpt u graag verder. Of kijk op: www.lelystad.nl/raad.

 

De gemeenteraad kent de zogenaamde BOB-vergadervorm. BOB staat voor Beeld- Oordeels- en Besluitvormende vergadering. Eerst beginnen we met Beeldvorming. Daarin kan iedereen (burgers, betrokken partijen, instanties) meepraten met de raadsleden over een voorliggend besluit.

BOB poster

Download hier de poster

Neem contact op met onze raadsadviseur: Bianca Noordman
T 06-81932595

www.lelystad.nl/raad

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *