Behoud Ziekenhuis Lelystad – Nieuwe lente, een nieuw geluid

Na het faillissement van de IJsselmeer Ziekenhuizen is een actiegroep gevormd om het Ziekenhuis te behouden. Er zijn toen veel gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen zoals de politiek (op alle niveaus), de Ziektekostenverzekeraars, Flevolandse Patiƫnten Federatie, Huisartsen, Zorgcentra, Zorgtafel Flevoland en veel gesprekken met St. Jansdal.

Tevens waren we een vraagbaak voor problemen. St Jansdal heeft inmiddels het ziekenhuis weer goed op orde en zet zich volop in voor de bevolking van Lelystad en omstreken. De angst van de begintijd dat Lelystad een wingewest zou zijn is ongegrond gebleken. Er blijven natuurlijk wensen. Maar op dit moment zijn we erg tevreden. We kunnen voor bijna alle klachten weer in Lelystad terecht.

We hebben er vorig jaar voor gekozen door te gaan maar wel de naam aan te passen naar stichting Behoud Ziekenhuiszorg Lelystad. De reden dat we doorgaan is dat we ervan overtuigd zijn een zinvolle bijdrage te leveren door onze goede positie in het netwerk en de waardering voor onze betrokkenheid en inzet. Onze aandacht gaat met name uit naar de kwetsbare inwoners zodat zij toekomstbestendige ziekenhuiszorg dichtbij hebben en houden! Daarom zijn we gelukkig met de nieuwe initiatieven als de Spoedstraat (eigenlijk observatiestraat) voor ouderen en Getijde voor de tijdelijke opvang. Daarover een volgende keer meer.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *