Behoud Ziekenhuis Lelystad – 55 plussers hebben behoefte aan Zorgkliniek

Lelystad kent een sterk toenemende vergrijzing. Aan Lelystedelingen is gevraagd of er behoefte is aan een zorgkliniek. In een zorgkliniek vindt aanvullende diagnostiek plaats en (kortdurende) opname (in de leegstaande gebouwen van het ziekenhuis).

Deze vraag is door Kiekendief/Perspectief verder uitgewerkt. Daarbij speelt leeftijd een belangrijke rol. Ongeveer 62% van de respondenten boven de 55 jaar heeft in meer of mindere mate behoefte aan een dergelijke voorziening. Bij mensen die men kent wordt die behoefte nog hoger namelijk 84%. Bijna een derde (30%) schat die behoefte zelfs in als (zeer) sterk. Circa 98% schat in dat overige Lelystedelingen in meer of mindere mate behoefte hebben aan een dergelijke voorziening. 56% geeft zelfs aan dat de verwachte behoefte onder overige Lelystedelingen (zeer) sterk is. De huisartsen van Dronten en Lelystad stellen dat een Zorgkliniek een welkome aanvulling zou zijn. Goede Zorg Dichtbij. Wel vinden ze dat daar een goed uitgeruste en deskundige spoedpost bij hoort.

De Stichting verneemt graag voor welke klachten u bent opgenomen in Harderwijk of Almere en hoort dan ook welke eventueel ook in een zorgkliniek in Lelystad hadden kunnen worden verzorgd. U kunt daarvoor contact opnemen met de Stichting Hermien Roddenhof: hroddenhof@hotmail.com of via www.actieziekenhuislelystad.nl

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *