Behoud Ziekenhuis Lelystad – Actie gewenst om de ziekenhuiszorg te verbeteren

De coronacrisis geeft voorlopig de ruimte om het normale leven min of meer weer op te pakken. Dat geldt ook voor de Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad. Als eerste hebben we met de Flevolandse Patiëntenfederatie om tafel gezeten. We hebben onze samenwerking verstevigd en afgesproken nog meer samen op te trekken. Over de verbetering van de ziekenhuiszorg voor onze stad en Dronten hebben we een brief geschreven aan de Zorgtafel Flevoland. We hebben daarin aangegeven dat we ons zorgen maken over de voortgang. Het rapport van de Toekomstverkenner en de moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen en die door de minister bij de Zorgtafel zijn neergelegd moeten worden uitgewerkt. Maar in de Zorgtafel zijn nog weinig zichtbare stappen genomen om deze te realiseren.

Een ander punt is dat er vanuit de Zorgtafel diverse werkgroepen zijn ingesteld waarin we als Flevolandse Patiëntenfederatie of Stichting aan zouden deelnemen. In de praktijk blijkt dat slechts een deel van de werkgroepen van de grond is gekomen, zoals de werkgroep communicatie en de werkgroep gezondheidsplein Emmeloord. Wij missen als patiënten en inwoners echter vooral de mogelijkheid om mee te praten over een verdere invulling en uitbreiding van beddencapaciteit en spoedzorg in het ziekenhuis van Lelystad, zoals was bepaald in de moties en het rapport van de Toekomstverkenner.

Gelukkig zijn er signalen dat we op korte termijn wel daarvoor uitgenodigd gaan worden. Ons doel blijft een Zorgkliniek in het ziekenhuis met een 24/7 Spoedpost. Voor de geboortezorg wordt inmiddels gewerkt aan een plan. De Zorgtafel Flevoland zou maar tijdelijk zijn. In overleg met burgermeester Adema en gedeputeerde Fackeldey steunen we het verzoek tot verlenging. De Stichting heeft een enquête uitgezet via KiekendiefPerspectief/FlevoPanel om een indruk te krijgen over de verwijzing van de huisartsen en de wensen ten aanzien van de ziekenhuisvoorzieningen. Als Stichting gaan we dus nog even door. U kunt ons daarbij helpen om uw ervaringen door te geven op: www.actieziekenhuislelystad.nl. Lelystad heeft bewezen: samen zijn we sterk.

 

U kunt uw opmerkingen nog altijd melden bij de stichting via www.actieziekenhuislelystad.nl

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *