55-plussers positief over ziekenhuis St Jansdal Lelystad 


De stichting Behoud Ziekenhuiszorg Lelystad (BZL) heeft door marktonderzoekbureau KiekendiefPerspectief een enquête onder ruim 800 55-plussers in Dronten en Lelystad laten uitvoeren. Dit als vervolg op de enquête uit 2020. Het doel is de ervaringen met het ziekenhuis in Lelystad in beeld te brengen en de bekendheid met de voorzieningen.

Ruim driekwart van de ondervraagde Lelystedelingen en bijna de helft van de Drontenaren heeft ervaring als patiënt in St Jansdal Lelystad. De meeste patiënten komen er terecht op advies van de huisarts, op enige afstand gevolgd door eigen keuze voor het ziekenhuis. De ervaringen van de patiënten met het ziekenhuis zijn overwegend (zeer) positief. We feliciteren St Jansdal met dit resultaat.

Ook is bijna twee derde van de respondenten tevreden over de telefonische bereikbaarheid van St Jansdal in verband met afspraken, een derde staat er neutraal in en een klein percentage is ontevreden. Verder maakt meer dan de helft van de Lelystedelingen gebruik van de website voor het maken van afspraken. De gratis pendelbus, die van maandag tot vrijdag rijdt, geniet redelijk grote bekendheid. Deze is bedoeld voor patiënten (en hun begeleiders), bezoekers en medewerkers. Wel is van belang dat men gebruik maakt van de reserveringsmogelijkheid. Men is dan zeker van een zitplaats.

Het valt op dat minder dan de helft van de Lelystedelingen op de hoogte is waarvoor zij terecht kunnen in St Jansdal Lelystad. Er kan veel meer dan men denkt. Dat geldt ook voor de opnamemogelijkheden met overnachtingen. Voor de ouderen in de stad is er een Zorgstraat (mogelijkheid snelle observatie) en biedt Getijde (zie verder op deze pagina) de mogelijkheid opgenomen te worden. Dat geldt voor alle dagen van de week. Dus zegt het voort. Voor alle resultaten van het onderzoek: www.behoudziekenhuiszorg.nl.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *