Wat heeft de Stadmakerij uw bedrijf te bieden?

Wat is de Stadmakerij?

De Stadmakerij wil dé plek in Lelystad zijn waar het gesprek over vernieuwing en verandering van stad en samenleving plaats vindt. En zij wil uitdagen om daar verder vorm aan te geven. Kenmerken van die verandering zijn:

  • Duurzaam in energie, eten en economie;
  • Technologie die het gemak dient en het leven mooier maakt;
  • Glokalisering: de buurt als je achtertuin én de wereld als je voortuin;
  • Burgers, bedrijven, instituties en overheden werken op nieuwe manieren samen.

De Stadmakerij organiseert daartoe (altijd samen met anderen) bijeenkomsten, faciliteert passende activiteiten (zoals die van de Stadsambassade), werkt nauw samen met andere centra in het land (zoals Pakhuis De Zwijger, Amsterdam) en stelt haar expertise en netwerk beschikbaar voor lokale partners.

Hoe doet ze dat?

Een veelzijdige, veelkleurige Programmaraad is het creatieve inhoudelijke hart van de Stadmakerij. Bijeenkomsten en andere activiteiten komen tot stand via verschillende programmalijnen. Zo organiseren we bijvoorbeeld op Lelystad gerichte meet-ups organiseren van het VPRO – programma Tegenlicht, wordt een van de thema’s de transformatie van “gemaakte stad” naar “geleefde stad”, brengt de Bibliotheek (met bureau Gelijke Behandeling Flevoland) actuele dialoog-bijeenkomsten in en faciliteren we bijeenkomsten van (aparte of gezamenlijke) politieke partijen, kerken, bedrijven en instellingen. Desgewenst in samenwerking met De Eetalage.

Voorbeelden van samenwerking met het bedrijfsleven
Natuurlijk is er bij samenwerking altijd sprake van maatwerk. Als basis voor de uitwerking daarvan kunnen de volgende mogelijkheden dienen:

  • Samenwerking binnen het programma van de Stadmakerij zelf: Tegenlicht heeft dit najaar bijvoorbeeld een uitzending over TTIP, het handelsverdrag tussen Europa en de VS. We beleggen graag een meet-up over dit onderwerp samen met betrokken bedrijven. Maar hetzelfde geldt bv ook voor thema’s rond duurzaamheid (samen met de duurzaamheidswinkel) en/of de rol van technologie.
  • De Stadmakerij arrangeert bv een dag rond een specifiek vraagstuk in of rond uw bedrijf. We leveren vanuit onze expertise en ons netwerk een verrassende groep mensen met een ongebruikelijke combinatie van achtergrond voor frisse invalshoeken.
  • We beleggen ook bredere bijeenkomsten (workshops, creatieve werkvormen, symposia, participatiebijeenkomsten etc.) met bedrijven en instellingen. Ook zo zetten we onze van expertise en ons netwerk in bij vraagstukken die binnen een bedrijf, een bedrijfstak of nog breder spelen.
  • In ruil voor financiële steun voor de Stadmakerij kan de tegenprestatie een passend aantal bijeenkomsten op maat zijn gericht op een (of meer) van de veranderthema’s of actuele vraagstukken rond bv participatie. Daarbij kan de Stadmakerij desgewenst haar landelijke netwerk volop benutten.

 

Telefonisch: coördinator Sjaak Kruis 06 – 22546116
Via de mail: info@stadmakerij.nl
Website: www.stadmakerij.nl
Twitter: @Stadmakerij0320
Facebook: Stadmakerij0320