Vacature: secretaris Cliëntenraad/Adviesraad Sociaal domein Lelystad

De raad vertegenwoordigt inwoners die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De raad heeft maximaal 14 leden en levert een op kennis en ervaring gebaseerde bijdrage aan het beleid van de gemeente op het brede terrein van het sociaal domein. Dit gebeurt door gevraagde en ongevraagd adviezen aan het College van B&W en soms aan de gemeenteraad. Waar nodig/mogelijk maakt de raad gebruik van achterbanraadplegingen en themabijeenkomsten. De raad vergadert eenmaal per maand ‘s ochtends op de derde woensdag van de maand. Daarnaast zijn er ter voorbereiding van adviezen soms werkgroepvergaderingen.

Vacature secretaris en profiel
Wij zoeken een nieuw lid dat bereid is na een inwerkperiode de rol van secretaris op zich te nemen.
Als secretaris heb je een spilfunctie binnen onze raad en ben je bij veel onderwerpen betrokken. In overleg met voorzitter en andere leden zorg je voor de agenda en actielijst, formuleer je uit te brengen adviezen en verzorg je overige (email)correspondentie. Ook onderhoud je contact met de ambtelijk ondersteuner van de raad (die o.a. de notulen verzorgt), met andere betrokken ambtenaren en diverse organisaties. 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *