Ondersteunt u het maatschappelijk belang en initiatief?

Steun dan het Stadmakers-Senioren platform

Informeer, geef een stem, wees een gesprekspartner, biedt activiteiten aan,
via de Stadmakers-Senioren pagina en website.

Waarom de Stadmakers-Seniorenpagina?

Verenigingen, stichtingen of maatschappelijke organisaties zijn vaak op zoek naar een manier hun werk of activiteit bekend te maken bij een groter publiek. De Stadmakers-Seniorenpagina die tweewekelijks in de Flevopost verschijnt faciliteert dat. De Stadmakerspagina, gestart in het najaar van 2017, voorziet in de behoefte die groepen een podium te geven. Sinds begin 2020 heeft seniorenorganisatie OSOL zich aangesloten en zo ontstond de Stadmakers-Seniorenpagina, aangevuld met de ondersteunende website: www.stadmakers-senioren.nl. De verenigingen, stichtingen en organisaties worden partner van de stadmakers-senioren en kunnen zo periodiek feedback geven op vorm en inhoud van de pagina’s. Dit bevordert de samenwerking.

De lezer van de Flevopost heeft de Stadmakers-Seniorenpagina ontdekt als een verzamelplaats van al het goede wat Lelystad te bieden heeft. De redactie ontvangt regelmatig berichten over het positieve effect van de pagina, mede aan de hand van aantallen bezoekers aan een evenement, bezoek aan de website, etc. Zo zijn de fietsroutes van de Lelystadse Boer bijna 100 keer gedownload!

Hoe werkt het?

De Stadmakers-Senioren pagina wordt gevuld met artikelen van genoemde partners. Het plaatsen van een artikel kost ze € 35,00. Daarmee bereiken we geen sluitende begroting. Daarom zijn we op zoek naar bedrijven of instellingen die dit maatschappelijk initiatief willen ondersteunen. Veel bedrijven zijn op zoek naar lokale initiatieven waarmee ze hun maatschappelijke betrokkenheid inhoud en vorm kunnen geven. De Stadmakers-seniorenpagina is zo’n initiatief. Met een wat ruimer budget creëren we ook lucht en wat ruimte om de pagina en site verder te ontwikkelen. De Groene Sluis heeft ons dit jaar een schenking gedaan waardoor we in staat zijn om 4 themanummers uit te brengen, naast de tweewekelijkse edities.

Contact
Mocht u belangstelling hebben om ons initiatief te ondersteunen dan verzoeken we u dit via mail of telefoon dit kenbaar te maken zodat we in een gesprek met u verder kunnen praten over de mogelijkheden voor ondersteuning.
U kunt een mail sturen aan:

redactiestadmakers@gmail.com

gert.kolstee@kpnmail.nl

 

Bij voorbaat dank voor uw tijd en mogelijk kunnen we op korte termijn een afspraak 
met u maken.

Stadmakerij heeft de ANBI-status, uw gift is aftrekbaar van de belastingaangifte.

Organisaties en stichtingen die ons al gevonden hebben.

OSOL
PCOB
KBO
CNV
FNV
Bureau Gelijke Behandeling
“Open je Hart”
Vraagt Elkaar
De Derde Helft
De Kubus
POSA

St Behoud Ziekenhuis Lelystad
“Groei & Bloei”
Zonnebloem – Oost
Zonnebloem – Midden
Zonnebloem – West
De Lelystadse Boer
St. Senioren Zomerdaagse
IVN
Humanitas
Alzheimer Ver.

Milieu Federatie Flev.
Flevolandschap
Adviesraad Sociaal Domein
Resto van Harte

Repair Café

Inloophuis Passie
Art&Leen
het LAK
de Wereldwinkel
BinnenInn


De Stadmakerij is er dankzij:

De Stadmakerij wordt geholpen door:

Partners van De Stadmakerij: