Vacatures

Stadmakers-Senioren is een platform wat mensen van verschillende achtergronden, kennis en contacten met elkaar verbindt. Mensen kennen en elkaar aan elkaar voorstellen is dé manier om dingen in gang te zetten. Op deze pagina kunnen organisaties en stichtingen die op zoek zijn naar mensen om dingen voor elkaar te krijgen hun vacature kenbaar maken.

SECRETARIS CLIENTENRAAD/ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN LELYSTAD

Cliëntenraad/Adviesraad Sociaal Domein Lelystad
De raad vertegenwoordigt inwoners die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. De raad heeft maximaal 14 leden en levert een op kennis en ervaring gebaseerde bijdrage aan het beleid van de gemeente op het brede terrein van het sociaal domein. Dit gebeurt door gevraagde en ongevraagd adviezen aan het College van B&W en soms aan de gemeenteraad.
Waar nodig/mogelijk maakt de raad gebruik van achterbanraadplegingen en themabijeenkomsten.
De raad vergadert eenmaal per maand ‘s ochtends op de derde woensdag van de maand. Daarnaast zijn er ter voorbereiding van adviezen soms werkgroepvergaderingen.

Vacature secretaris en profiel
Wij zoeken een nieuw lid dat bereid is na een inwerkperiode de rol van secretaris op zich te nemen.
Als secretaris heb je een spilfunctie binnen onze raad en ben je bij veel onderwerpen betrokken. In overleg met voorzitter en andere leden zorg je voor de agenda en actielijst, formuleer je uit te brengen adviezen en verzorg je overige (email)correspondentie. Ook onderhoud je contact met de ambtelijk ondersteuner van de raad (die o.a. de notulen verzorgt), met andere betrokken ambtenaren en diverse organisaties.

Om deze veelomvattende functie goed te kunnen invullen zijn de volgende punten van belang.

 • Je woont in Lelystad en beschikt bij voorkeur al over een benaderbaar netwerk.
 • Je bent in staat je in te leven in de diverse doelgroepen (jeugd, ouderen, chronisch zieken, mensen met lichamelijke of verstandelijke beperking, mensen met psychische of psychosociale problematiek). Je staat daarbij open voor diverse signalen.
 • Je bent bereid je te verdiepen in de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning en de aanpassingen die hierop plaatsvinden.
 • Je bent bereid stukken te lezen en daarmee het beleid binnen het sociaal domein positief kritisch te bezien. Je bent op de hoogte van de bijbehorende politieke en bestuurlijke processen.
 • Je bent als secretaris in staat om, waar nodig in samenspraak met andere leden, te komen tot goed geformuleerde adviezen.
 • Je bent bereid en in staat om na een mogelijk wat drukkere inwerkperiode gemiddeld 5 uur per week te besteden aan de raad

 

Je kunt op deze vacature reageren door een email met voldoende informatie en motivatie te sturen naar Ted van Beelen, voorzitter van de raad, op tvbeelen@gmail.com

Voor meer informatie kun je via de mail contact opnemen met hem of de huidige secretaris Lia van Vliet op ceesliavanvliet@upcmail.nl. Als je je nummer achterlaat bellen we z.s.m. terug.

 

GEZOCHT

Gezocht: Vrijwilligers pendelbus

Als vrijwilliger maak je deel uit van het vrijwilligersproject Pendelbuschauffeurs. Als pendelbuschauffeur werk je minimaal één dagdeel per week van maandag t/m vrijdag. De werktijden liggen tussen 6:45 uur en 19:45 uur in een shift van 3,5 of 4,75 uur per dienst. Je bent incidenteel extra beschikbaar om ziekte of verlof op te vangen.
Als vrijwilliger ben je verantwoordelijk voor de passagiers en heb je een rustige, verantwoorde rijstijl. Je werkt samen met enthousiaste collega’s en wordt aangestuurd door een coördinator.
Je bent als chauffeur de gastheer/-vrouw voor de passagiers en daarmee het visitekaartje van het ziekenhuis.
In totaal werken er zo’n 200 vrijwilligers op verschillende projecten binnen ons ziekenhuis.
Ziekenhuis St Jansdal is een streekziekenhuis met vestigingen in Harderwijk en Lelystad. Voor veel patiënten uit Lelystad die voor zorg of het bezoeken van familieleden naar het ziekenhuis in Harderwijk moeten, is het vervoer een probleem. Als extra dienstverlening heeft het ziekenhuis een pendelbus die op werkdagen volgens een vast schema tussen de twee locaties heen en weer rijdt.

Wat bieden wij jou?

 • Een vrijwilligerscontract voor minimaal 4,75 uur per week (één dienst).
 • Reiskostenvergoeding volgens het vrijwilligers reglement.
 • Herkenbare bedrijfskleding.
 • Jaarlijkse training in het juiste gebruik van de bus, rijvaardigheid en gastvrijheid.
 • Via de St Jansdal academie kun je (online) werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.
 • Waardering voor het vrijwilligerswerk wordt vooral gegeven door onze patiënten en bezoekers met een compliment. Daarnaast organiseert het St Jansdal één keer per jaar een themamiddag en ontvangen vrijwilligers een kerst attentie.

Wat vragen wij van jou?

 • Een geldig rijbewijs B en minimaal 21 jaar oud.
 • Aantoonbare werkervaring.
 • Ervaring als chauffeur is een pré.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
 • Daarnaast ben je proactief en kun je goed zelfstandig werken. Je maakt graag een praatje, bent representatief en voelt je verantwoordelijk voor je werk. In de omgang met patiënten ben je tactvol, respectvol en hulpvaardig.

 

Meer informatie over deze functie dan kun je contact opnemen met:
Alie Floor via telefoonnummer 0341- 43 51 57

 

GEZOCHT

Vrijwilligerscoördinator/bestuurslid

Taken:
• werving en selectie van nieuwe medewerkers
• begeleiding en scholing van medewerkers
• vrijwilligers vertegenwoordigen binnen bestuur
• zorgen voor verbinding en motivatie bij de vrijwilligers
• opstellen en beëindigen van vrijwilligerscontracten
• bemiddelen bij geschillen

Wat vragen we:
• onderschrijven doel, visie en missie Wereldwinkel
• kunnen motiveren en inspireren
• goede communicatieve vaardigheden
• kunnen samenwerken

Neem bij belangstelling contact op met Harald van Waveren (voorzitter)
of Els van Luijk (winkelcoördinator)
of mail naar: wereldwinkellelystad@gmail.com
Meer informatie: www.lelystad.wereldwinkels.nl